Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlasím v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se shromažďováním a zpracováním svých výše uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonický kontakt) společností Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí (včetně jejich obchodních zástupců), jako zpracovatelem a správcem, a to k marketingovým a obchodním účelům této společnosti. Jsem si vědom toho, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Tento souhlas dávám na dobu neurčitou. Jsem si vědom svých práv plynoucích ze zákona o ochraně osobních údajů, zejména práva požadovat informace o zpracování mých osobních údajů, jakož i práva na doplnění, opravu, blokování a likvidaci mých osobních údajů.