Souhlas se zasíláním marketingových e-mailů


Tímto dávám společnosti Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí (včetně jejich obchodních zástupců) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení společnosti Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí (včetně jejich obchodních zástupců) prostřednictvím elektronických prostředků.