Bioplynová stanice

 

Zpracujeme siláž, senáž, kejdu i travní hmotu

 

Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí, prostřednictvím své dceřiné společnosti, provozuje od roku 2012 zemědělskou bioplynovou stanici. Jedná se o dvoustupňovou technologii (2x fermentor, 2x dofermentor, 2x koncový sklad) od dodavatele agriKomp.

 

Stanice je osazena čtyřmi kogeneračními jednotkami Schnell o celkovém elektrickém výkonu 1MW. Vyrobená elektrická energie je prostřednictvím lokální distribuce dodávána do našeho průmyslového areálu, přebytky jsou prodávány do sítě vysokého napětí. Odpadní teplo z výroby elektřiny je rovněž využito pro potřeby vytápění v rámci našeho průmyslového areálu.

 

 

Hlavní vstupní suroviny tvoří siláž, senáž a kejda, dále zajišťujeme likvidaci posečené travní hmoty pro město Valašské Meziříčí a přilehlé obce.

 

Adresa: 

Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí
Hranická 781, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27807509
Bc. Martin Hajda, tel.: +420 601 560 146


 

 

 
Bioplynová stanice Valašské Meziříčí
Bioplynová stanice Valašské Meziříčí
Bioplynová stanice Valašské Meziříčí
Bioplynová stanice Valašské Meziříčí
 
 

Český výrobce - Záruka kvality

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Neváhejte nás kontaktovat

 
Napište nám
 
 

 
code

 

 
 

Kontakt

 

Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí
Hranická 781, 757 01 Valašské Meziříčí

 

e-mail: agropodnik@agropodnikas.cz

 

 

Copyright © 2016 - 2022 Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí. Všechna práva vyhrazena.